Zdroje dat

Unie filmových distributorů (dále jen UFD) shromažďuje dlouhodobě data z jednotlivých kin. Data obsahují informace o příslušném kinu, název promítaného filmu, počet představení, počet diváků a tržby. Data jsou sbírána z téměř všech digitalizovaných kin v České republice, v přehledu jsou zastoupeny všechny multiplexy a většina jedno či vícesálových kin, několik jednosálových digitálních kin svá data Unii filmových distributorů neposkytuje. V přehledu se vyskytují data za některá letní kina a případně další místa. Lze říci, že sbíraná data představují zhruba 98% všech realizovaných představení a jsou tudíž dostatečným vzorkem pro to, abychom mohli výsledky z takto měřených dat považovat za relevantní pro realizaci analýzy.

Unie filmových distributorů poskytla souhlas se zpracováním těchto dat při dodržení určité anonymizace dat. V této souvislosti nezveřejňujeme konkrétní výsledky jednoho kina a jeho jednotlivých představení, ale snažíme se data zpracovávat tak, abychom získali informace k obecným trendům, pro určité typy kin (např. počet uvedených dokumentárních filmů v kinech do 5 000 obyvatel).

Data UFD jsou dále zpracovávána a doplňována o informace ve dvou kategoriích. Jednu kategorii tvoří podrobnosti ke kinu samotnému – velikost obce, velikost spádové oblasti, délka provozu kina v daném roce vyjádřená v týdnech, typ kina, počet sálů, počet pláten. Druhou kategorii pak informace k filmům – země původu (v případě koprodukce prvního a největšího koproducenta), typ filmového díla (dokument, hraný film, animovaný film), datum premiéry. 

Doplnění dat vychází z dalších dvou databázi, jejichž základem byla data UFD týkající se celkového přehledu filmů odpromítaných v daném roce a databáze kin, které jsme sjednotili, doplnili a zkontrolovali.