DCSS

Digital Cinema System Specification - požadavky DCI na digitální řetězec, v tuto chvíli aktuální verze 1.2

Více na www.dcimovies.com/