CRU

CRU neboli Customer Replacement Units, neboli uživatelsky vyměnitelé zařízení. U digitálních kin se jedná o pevné disky do serverů, které jsou ve speciální boxu, který pak jde zasunout přímo do serveru. Přenosové rozhraní je většinou e-sata a tak nahrávání obsahu do serveru probíhá výrazně rychleji než přes USB.

http://www.cru-dataport.com/about-us/about-CRU.php