Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Od 1.1:2013 nahrazen Státním fondem kinematografie.

 

http://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-pro-podporu-a-rozvoj-ceske-kinematografie/default.htm