EDCF

 

European Digital Cinema Forum, vytvořeno v roce 2001, má cca 30 

čenských organizací z celé Evropy, které zastupují národní filmové 

orgány a také společnosti a sdružení filmových profesionál, schází se 

při filmových veletrzích a diskutuje se na něm o problematice digitální 

kinematografie, zvláštní pozornost věnuje DCI požadavkům. 

 

www.digitalcinema-europe.com