Prohlášení Asociace provozovatelů kin k dnešnímu nařízení Vlády ČR

Toto prohlášení je určeno všem provozovatelům kin na území České republiky:

Vážení kolegové,
dnešním rozhodnutím bezpečnostní rady státu se od dnešní 18. hodiny ruší všechny sportovní a kulturní akce nad 100 osob. APK k tomu i po konzultaci s předsedou UFD panem Alešem Danielisem vydává následující výklad:

Rozhodně nedoporučujeme porušovat tento zákaz a umožnit konání akce, kde by bylo více jak 100 osob.


Podle VOP se jedná, podle našeho výkladu, o jeden z typů vyšší moci a nemělo by docházet k účtování sankcí nebo kompenzací za zrušené představení mezi distributorem a kinem.


Je možné omezit blokací míst kapacitu sálu pod 100 osob a pokračovat za standardních podmínek. Pokud by toto zřizovatel ne Krajská hygienická stanice z bezpečnostních důvodů nechtěli dovolit, jedná se opět o úřední zákaz, který analogií lze stáhnout ve VOP pod vyšší moc. S předsedou UFD jsem ve stálém kontaktu. O dalších změnách Vás budu informovat. Čekáme také na písemné vyhotovení nařízení vlády.

 

Předseda APK
Mgr. Martin Pošta