Témata projektu pro rok 2020

 

Téma číslo 1: Jak fungují v kinech evropské filmy

 

Evropské filmy jsou nedílnou součástí českého kinematografického trhu. Jsou podporovány jak evropskými, tak českými filmovými institucemi. V české republice mají svůj dedikovaný festival (Dny evropského filmu), ale také dílčí přehlídky a aktivity iniciované zejména sítí evropských kin Europa Cinemas (https://www.europa-cinemas.org/en). Jak v kinech fungují, jaká kina je převážně nasazují a jakých dosahují výsledků není kromě obecných statistik známo. Chtěli bychom toto téma zpracovat převážně analyticky, aby bylo dostupné hlavně pro distributory, kteří se distribuci evropských filmů zaobírají, a také pro instituce, které distribuci a akce spojené s prezentací evropských filmů podporují.


Téma číslo 2: Analýza provozu letních kin

Letní kina se začínají opět stávat fenoménem. Ať už jde o původní, kamenná, letní kina, která ožívají díky digitalizaci, nebo nová, menší na zajímavých místech. Letních kin se každé léto otevírá více a více a jejich návštěvnost začíná být v globálních výsledcích nezanedbatelná. A to je důvod, proč bychom se jim měli věnovat. Chtěli bychom se věnovat obecně návštěvnosti těch klasických letních kin, struktuře dramaturgie a návštěvností. 


Téma číslo 3: Detailní analýza návštěvnosti: Klasického kina, multipexu, artového kina

Na základě návštěvnosti bychom chtěli analyzovat provoz tří různých typů kin. Vybrali jsme zástupce artového kina, kino Aero v Praze, zástupce klasického kina mimo krajské město, kino Metro 70 v Prostějově a zástupce multiplexu Premiere Cinemas v Praze.

Analýzy provádíme na základě dat poskytnutých UFD.