Provozovatelé kin si na valné hromadě zvolili nové vedení a připravují se čelit novým výzvám

 28. 6. 2021 se v Praze konala po dvou letech valná hromada Asociace provozovatelů kin, z. s., na které se sešli provozovatelé kin a jejich zástupci, tedy ředitelé, ředitelky a vedoucí kin z celé republiky, aby zvolili nové představenstvo své stavovské organizace a diskutovali o uplynulém období, tolik náročném pro kina i celou kulturní obec. Na setkání v příspěvcích mnohokrát zaznělo, že filmový průmysl je na prahu proměny a kina musí novou situaci reflektovat. Jednotlivá kina vyslala na valnou hromadu Asociace provozovatelů kin své zástupce a po několikerém odložení v roce 2020, způsobeném pandemií, se kinaři konečně mohli setkat...

Asociace provozovatelů kin sdružuje 225 provozovatelů, městských i soukromých kin, včetně několika sítí multikin. Mimo tématu volby nového vedení bylo témat k diskusi po uplynulém „covidovém“ roce opravdu hodně. Nikdy v historii kinematografie se nestalo, že by všechna kina v republice musela plošně vypnout své projektory a zhasnout v sálech. Co se odborné i laické veřejnosti dříve jevilo jako nemožné, se stalo skutečností: česká kina byla do jednoho uzavřena celých 223 dní. Došlo tak k narušení cyklu filmového trhu. Kina nemohou fungovat bez tržeb ze vstupného. Bez tržeb nemohou ani odvádět poplatky ze vstupného Státnímu fondu kinematografie, který získává méně prostředků na financování filmové tvorby. Stejně tak filmoví distributoři nemají licenční poplatky z kina za projekce a přesouvají premiéry tam a zpět podle toho, jak velký segment trhu smí být otevřen a jakým restrikcím čelí.

Jedním z hlavních témat byla volba nového devítičlenného představenstva, při které došlo k obměně o čtyři nové tváře. Ihned po skončení Valné hromady se konalo první jednání nového představenstva, které si zvolilo nové vedení, a to ve složení předseda Martin Pošta z Děčína, první místopředsedkyně Barbora Kucsa Prágerová z Prostějova a druhá místopředsedkyně Michaela Sekerášová z Kopřivnice. Dalšími členy představenstva byli zvoleni Jakub Gajdica z Karviné, Adam Gody Kocián z Jablonce nad Nisou, Daniel Kubelka ze Žamberka, Kristýna Malíková z Brna, Michal Miškovský z Jičína a Petr Vítek z Hradce Králové. V představenstvu je tak pestré zastoupení nejen regionů, ale i městských a soukromých kin.

Martin Pošta tak po pěti letech potřetí obhájil na další dva roky pozici předsedy asociace. „Získat 100% všech přítomných hlasů je pro mě od členů projevem velké důvěry a oceněním posledních pěti let práce v předsednictvu představenstva. Poslední rok byl díky pandemii pro kina velmi náročný. Díky Státnímu fondu kinematografie se podařilo pro kina vyjednat několik mimořádných podpor. Spolupráce mezi kiny, ale i dalšími organizacemi audiovize a kulturního sektoru se v době krize ukázala jako klíčová. Jako hlavní témata pro nové období vidím „nastartování“ kin po pandemii a transformaci Státního fondu kinematografie na audiovizuální fond.“, říká předseda asociace Martin Pošta.

Pestrost zastoupení různých druhů kin potvrzuje i nově zvolená členka představenstva Kristýna Malíková z brněnského Kina Art: „Kina jsou rozeseta po celé České republice, od malých měst po metropoli, jsou malá i velká, soukromá i zřizovaná, každé je jiné, ale všichni čelíme podobným problémům. Díky APK se dokážeme spolu bavit, hledat řešení, pomáhat si a být silnější.“

Kromě řešení provozních problémů následujících letních měsíců se představenstvo shodlo, že pokud selžou jednání s představiteli Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva kultury o narovnání podmínek TNO (testování/prodělaná nákaza/očkování) pro kulturní sektor v rámci rozvolnění, předpokládá APK spolu s ostatními institucemi podání návrhu na zrušení těchto opatření soudní cestou. Tato opatření aktuálně zásadním způsobem ovlivňují návštěvnost v kinech; návštěvníci kin a kulturních institucí musí mít jasné informace, za jakých podmínek je mohou navštěvovat a provozovatelé kin nemohou být vtahováni do nezákonného jednání při kontrole prokazování divácké bezinfekčnosti.

Česká kina tvoří specifický a velmi rozmanitý kulturní trh s bohatou historií. Dříve bylo možné navštívit kino v každé jen trochu větší obci, nyní je v republice přes 280 stálých kin, z toho 30 multiplexů. Trendy v trávení volného času se v globalizovaném světě rychle proměňují a některé z nich, například sledování VOD platforem v domácím prostředí, pandemie eskalovala. Klasická kina i multiplexy nyní čelí řadě výzev, především jak nalákat diváka zpět do svých sedaček.

V turbulentním prostředí tvořeném neustálou změnou v protiepidemických opatřeních se kulturním subjektům pohybuje jen s největšími obtížemi. Zároveň jsou kina stále více nucena revidovat svůj přístup k divákovi, jehož návyky prošly výraznou proměnou. „Mohlo by se zdát, že kina jsou stabilní a rutinérský provoz. Není tomu tak. Před kiny od nástupu TV neustále stojí nějaké výzvy. A ne jinak je tomu i dnešní době, pandemie tomu všemu jen dala korunu. Diváci se do kin vracejí jen velmi pomalu. Špatně komunikovaná vládní opatření náš obor značně poškodila a od toho se odvíjí celá řada vážných problémů,“ říká Radek Pernica, ředitel brněnského kina Scala. „Nezbývá, než být trpělivý a v naší práci kreativní. Neztrácet naději, uvědomovat si, že kino je v záplavě možností nenahraditelná a neopakovatelná galerie pro film. Kino je místo setkávání nejen s filmem, ale především s lidmi a to je základ,“ doplňuje Pernica.

S uvolňujícími se opatřeními a příchodem velkých premiér se ale diváci do sálů pomalu vracejí. Čeká je opravdu pestrý program skvělých dlouho očekávaných filmů s velkým návštěvnickým potenciálem. Žebříčku návštěvnosti v tyto dny s přehledem kraluje česká komedie Matky, kterou za uplynulý víkend vidělo bezmála 50.000 diváků. Návštěvnost tak od prvního otevření s restrikcemi v květnu pomalu narůstá a kinům se snad nejen v projektorech blýská na lepší časy.

V Berouně 6. 7. 2021

Tisková zpráva 6.7.2021 Asociace provozovatelů kin