Rozhovor - Jan Picka - Kino Alfa ve 3D

Sokolovské kino Alfa se brzy stane jediným 3D kinem v Karlovarském kraji. Věří tomu ředitel sokolovského domu kultury Jan Picka. Toho jsme se zeptali, jak plánovaný projekt digitalizace změní stánek filmu, aby se tímto titulem mohlo pochlubit.

V čem spočívá digitalizace kina Alfa?

Projekt digitalizace kina Alfa spočívá v tom, že přejdeme na jiný formát promítaní. To znamená, že kino Alfa už přestává promítat v tom klasickém stylu, kdy se sem musely dovážet filmy. Zatím budeme pokračovat v klasickém promítání, než trh začne dodávat filmy jen v digitální podobě.Digitální promítání čeká dříve nebo později všechna kina v České republice, je tu velký tlak od výrobců, kteří dodávají filmy v této podobě. Jako bonus je pak 3D promítání (prostorové promítání), kdy už to není součásti toho, že by každé kino toto promítání mělo mít. V Sokolově se ale podařilo prosadit myšlenku, že by Sokolov mohl mít své 3D kino.

 
Projektor 3D


 Bylo kino Alfa připraveno na změnu? 
 

Byla tady firma, která tuto digitalizaci kin v České republice dělá. Já sám jsem tvrdil, že kino Alfa je nejhezčí v Karlovarském kraji, tak tato firma mi dala za pravdu a naopak potvrdila tím, že jsme jedno z nejpřipravenějších kin v České republice. V Sokolovském kině, už máme za sebou výměnu sedaček, zabudován nejkvalitnější digitální zvuk a teď už máme i digitální promítání i promítání 3D. Firma ocenila i to, že budeme-li realizovat a my budeme realizovat tuto akci, tak nebudeme muset dělat sebemenší stavební úpravy pro instalaci dataprojektoru. Firma je tedy schopna do tří až čtyř dnů projektor seřídit tak, abychom jsme mohli začít promítat. Je v tom počítána i montáž digitálního satelitního systému, protože chceme promítat i různé sportovní a kulturní přenosy. Už mohu prozradit, že máme zájem o živý přenos závodů F1 v 3D podobě.

Jaké je financování tohoto projektu?

Jsme příspěvková organizace a nemohli by jsme si dovolit jít do takovéto akce. Město Sokolov financuje tento projekt. Výhodou pilotního programu 3D kin je, nejenom příspěvek 30 000, ale jsou také výhody z pozice banky. Úvěr který jsme dostali od banky, můžeme splatit kdy budeme chtít a první dva roky, máme tyto peníze půjčeny bezúročně. Splácení tohoto úvěru bude probíhat tak, že město Sokolov nám bude každý rok navyšovat náš rozpočet o cca. 1 000 000 a tím budeme splácet naší půjčku. Jsme moc rádi, že nám vyšlo zastupitelstvo města Sokolov tak vstříc.

Digitální projekce umožní i přenosy F1 ve 3D

Jaké finance by měla přinést tato změna?

Očekáváme, že tato změna přinese finance jednoznačně, je to částka kterou vybereme na vstupném, protože počítáme s tím, že do kina dostaneme více návštěvníků. Je to taky hlavní důvod proč jsme se vůbec rozhodli jit do tohoto projektu digitalizace. Další nemalá část financí půjde z reklam, ta osloví mnohem více lidí a my doufáme, že sem přitáhneme návštěvníky z celého Karlovarského kraje. Tvorba a zadávání reklamy už nebude tak složité, stačí když reklamní subjekt přinese své vlastní DVD a my ho jednoduše pustíme. A v neposlední řadě doufáme, že získáme nějaké finance ze sportovních a kulturních přenosů. Samozřejmě se naše návštěvnost odrazí v přílivu turistů a to by se mělo projevit v Sokolovské pokladně. Dále je tu taková třešnička, můžeme přímo v kině pořádat turnaje v počítačových hrách v 3D.

Jak se to projeví na vstupném?

Konkrétní částky na vše ještě nejsou, ale já si dokážu představit, že by se částka na 3D film, mohla pohybovat v rozmezí 120 – 130 korun. Tyto částky jsou velmi reálné, když si vezmete, že pokud by jste chtěli vidět nějaký film v podobné kvalitě, museli by jste nejméně do Prahy.

Zveřejněno na serveru Západ.cz