Rada SF zvolila své vedení

5.6.2009 zvolila Rada Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie nového předsedu a dva místopředsedy.

Předsedou se stal Ing. Přemysl Šoba a místopředsedy Prof. Jiří Kubíček a Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková.

Během zasedání proběhal diskuse o digitalizaci kin. Další zasedání proběhne v červenci.

Více na:

http://www.mkcr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskova-zprava-zasedani-rady-fondu-kinematografie-21415/