fL

feetLambert - jednotka jasu bílého odraženého světla od plátna. V d-cinema má tato hodnota být 14fL, v 35mm 16fL. Jedná se o jednotku logaritmickou, takže 7 fL nepředstavuje poloviční svítivost, ale sotva třetinovou.