Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů

 http://www.dobaledova-3.cz/

Distribuováno digitálně ve 3D a analogově ve 2D.

Distributor: Bontonfilm