Centrál - Hradec Králové

Nedetekování HDD bez externího napájení. Nutnost pořízení USB HUBu s externím napájením.