Jak zjistím seriové číslo serveru a media bloku?

Společnost Bontonfilm nám zaslala návod, jak zjišťovat seriová čísla serverů a mediabloků zpracovaný společností Motion Picture Solution. Ačkoliv mám pocit, že problémů, kdy kino neví jaké má seriové číslo serveru a je to potřeba rychle zjistit bylo v ČR minimum a většinou šly vyřešit komunikací s integrátorem, nebo nahlédnutím do formulářů, které se po instalaci zasílají distributorům, a které toto číslo obsahují, přesto materiál publikujeme, neboť může v případě nouze někomu pomoct.

Návod by měl hlavně pomoct v nouzi, a tak zkusím problém seriových čísel, certifikátů a klíčů (KDM) pojmout velmi zjednodušeně, tudíž prosím technology a integrátory o shovívavost, neboť ne všichni promítači, jsou DCI guru.

Každý server má svoje jedinečné seriové číslo, které ho přesně a nezaměnitelně identifikuje. Aby mohl být vytvořen klíč (KDM), který "odemkne" digitální kopii (DCP) a umožní její projekci, musí mít výrobce klíčů buď certifikát vašeho serveru, který je taktéž jedinečný pro každý server a který kinaři většinou předá integrátor při odevzdání díla (jde o maličký počítačový soubor), nebo bude potřebovat seriové číslo serveru, dle kterého si v databázi výrobce serverů najde konkrétní certifikát, ten si stáhne a může KDM vyrobit.

Protože při výrobě může dojít k záměně seriového čísla, nebo u serverů může dojít k výměně media bloku a server pak má jiné seriové číslo, stane se, že je klíč vyroben na jiný server a tudíž v kině nefunguje. Pak se výrobce klíčů snaží zjistit, kde je chyba a pro kontrolu může požádat o sdělení správného seriového čísla. Kinař v tu chvíli může zavolat svého integrátora, který mu na 100% sdělí korektní ůdaj, nebo se může podívat do dotazníků pro distributory a pokud mu nebyl měněn media blok, bude tam patrně uvedeno správně číslo. A pokud toto vše selže, může použít přiložený návod.

Návod je sice v angličtině, ale mám pocit že i neanglicky mluvící člověk, co umí obsluhovat svůj server nebude mít s nalezením čísla žádný problém.

Takto zjednodušeně seriová čísla fungují a doufám, že vám tato informace může přijít vhod.

Schválně si zkuste zda Vámi nalezené číslo koresponduje v dotazníku co jste spolu s integrátorem zasílali distributorům a napište nám to zde, nebo na naší Facebookové stránce ZDE.

Článek bude umístěn do sekce Rejstřík pojmů, tudíž vždy rychle k nalezení.

PřílohaVelikost
Server_Serial_Number_Instructions.pdf2.74 MB