D-ILA

Digital Image Light Amplification, technologie na jejímž zákaladě vyvýjí své čipy firma JVC.

http://www.jvcdig.com/technology.htm