Kino pro každého, nový projektor a další novinky z pražského Světozoru

V rámci podzimního cyklu seminářů Nové kino proběhl dnes v pražském Světozoru seminář přístupný i širší odborné veřejnosti. Kromě nového projektu “Kino pro každého” se na velkém sále představil i nový projektor standardu DCI. Světozor je tak prvním českým kinem, které upgradovalo svůj projekční systém ve standardu DCI.

Novým projektorem se pro velký sál stal Sony SRX-R515P “Rocky” napojený na kinoserver Sony XCT-S10 s kapacitou diskového pole 8 TB. To byl také hlavní důvod výměny, jelikož původní server Sony LMT-200 spojený s projektorem Sony SRX-R220 již zcela nedostačoval požadavkům kina. Ve Světozoru se koná celá řada přehlídek, která znamená velké množství filmových titulů, na kterou kapacita pouhého jednoho terabyte nedostačovala. V nejbližších týdnech proběhne ve velkém sále Světozoru i výměna projekčního plátna za nové s vyšší odrazivostí.

Projektor Sony SRX-R515P "Rocky" v projekční kabině velkého sálu kina Světozor v Praze.

Nový projektor Sony ale nebyl hlavním programem dnešního semináře. Tím bylo představení nového projektu “Kino pro každého”. Tento projekt si klade jediný cíl, zpřístupnit filmová představení i pro potenciální diváky s nejrůznějšími tělesnými postiženími. To, že nově budovaná či rekonstruovaná kina mají mít bezbariérový přístup pro osoby s nižší pohyblivostí, je již zákonem dané. Diváci s postižením sluchu nebo zraku jsou ale stále odkázáni na filmy na DVD, kde titulková stopa pro neslyšící či audiostopa pro nevidomé je již povinná ze zákona.

Zařízení pro přehrávání titulků pro diváky s poruchou sluchu představily dvě integrátorské společnosti, ALTEI a AV MEDIA. Jejich účel je, aby nebyly speciální titulky promítány do primárního obrazu na plátno, ale zobrazovaly se pouze na speciální zařízení přímo divákům se sluchovým postižením. Jedná se buď o aktivní brýle, které promítají titulky holograficky na samotná skla. Díky tomu lze regulovat ostrost i subjektivní vzdálenost vůči projekčnímu plátnu, aby divák nemusel svůj zrak střídavě přeostřovat. Druhou metodou je projekční nástavec, který si divák umístí buď do držáku na nápoj nebo připevní na samotnou sedačku. Ohebná tyč je zakončena modulem s OLED displejem zobrazujícím titulky do úzkého hledí tak, aby je viděl jen daný divák a nerušil ostatní ve svém okolí. Nevýhodou tohoto systému je nutnost přeostřování mezi nástavcem a projekčním plátnem.

Katalogy jednotlivých produktů naleznete na konci tohoto článku. V budoucnu se tomuto projektu bude věnovat i nový webový portál na url www.kinoprokazdeho.cz.

Iva Hejlíčková a Pavel Hronek pak představili do té doby nezávislý projekt vytváření speciálních zvukových dabingů pro nevidomé, které kromě dialogů a důležitého děje popisují i emoce a představy hlavních hrdinů hlasy jejich dabérů. Během semináře proběhla i malá ukázka z takto nadabovaného filmu Frank. Do budoucna by se měl i tento projekt přidat k již zmiňovanému Kinu pro každého.

Na semináři proběhl i zajímavý a pro kinaře možná i trochu depresivní blok o stavební rekonstrukci starého kina, novém výtvarném způsobu propagace a vytváření webové prezentace. Ne že by byli jednotliví lektoři špatní, ba právě naopak, Adam Gebrian je díky svým videoblogům dosti známým architektem, Mikuláš Macháček je netradičním a velmi originálním výtvarníkem a Jan Sládek patří k předním webovým konzultantům v Česku.

Depresi mohly některým kinařům přinést jejich postřehy a informace. Jednak ta od Adama Gebriana o složitosti a délce kvalitní přestavby starého kina na moderní prostor, která se může protáhnout i na řadu let. Mikuláš Macháček mohl v některých přítomných vyvolat kontroverzi svými prezentovanými výtvarnými návrhy propagace kina, kdy grafický symbol starého filmového pásu nahradil čarami vytvořenými štětcem na utírání prachu objektivu digitálního projektoru. Jan Sládek pak informací o složitosti vybudování kvalitní a hlavně fungující webové prezentace, která je také dlouhodobým a nekončícím procesem za nemalou finanční částku.

Pokud se zajímáte o osud původního projektoru Sony SRX-R220 a kinoserveru Sony LMT-200, tak se nalézá stále v kině Světozor a je k dispozici pro případného zájemce, provozovatele méně vytíženého biografu, kde by terabytové diskové pole zcela dostačovalo, nebo letního kina. Případní zájemci se mohou ozvat na náš redakční mail.

autor: Ondřej Beck

Propagační materiály:
Fidelio - bezdrátový audio systém se sluchátky
CaptiView - titulkovací systém s nástavcem
Sony - brýle plus vysílač pro sledování CC titulků
USL - brýle plus nástavec pro sledování CC titulků