Projekty v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie 2016

Státní fond kinematografie zveřejnil 31.1.2016 Krátkodobou koncepci na rok 2016 jejíž součástí je okruh Projekty v oblasti technického rozvoje a modernizace, kde je možné žádat na modernizaci kin.

Ve výzvě, která bude vyhlášena v dubnu 2016 a rozhodnuta v červenci 2016 je alokovaná částka 10 milionů korun. Na prezentaci 19.2.2016 v kině Světozor bylo sděleno, že konkrétní detaily výzvy budou co nejdříve upřesněny, ale Rada chce nadále podporovat digitalizaci dle DCI, ale zároveň v této výzvě umožní žádosti na modernizaci kin, která byla v posledních letech z důvodu priority digitalizace pozastavena. 

Text Krátkodobé koncepce k tomuto okruhu:

 

4. Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie

Kina jsou klíčovým místem pro distribuci filmových děl a jejich zpřístupnění široké veřejnosti. Cílem je proto udržení co největší sítě kin a podpora jejich přechodu na digitální technologii, modernizaci a obecně zvyšování diváckého komfortu při návštěvě kina.

Po delším období, kdy se podpora Fondu věnovala pouze digitalizaci kin, se Rada vrací zpět k podpoře modernizace kin a k podpoře takových projektů, které slouží rozvoji kina a jeho provozu (např. vybavení novými sedačkami, pokladní a rezervační systémy apod.)

V roce 2016 bude vypsána jedna výzva, ve které bude možnost žádat na všechny tyto projekty.

Výzva je načasována tak, aby výsledek byl znám v době̌ , kdy provozovatelé kin, velmi často obce a jejich příspěvkové organizace, připravují́ rozpočty na další́ rok a mohly tak začlenit digitalizaci a modernizaci místního kina do svých finančních plánů.