Státní fond kinematografie v roce 2017

 Státní fond kinematografie dnes představil svoji krátkodobou koncepci na rok 2017, ve které byla zveřejněna i všechna orientační data jednotlivých výzev včetně Projektu v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie. Kdy tedy budou moci kinaři podávat žádosti o podporu modernizace svých kin? A na co je potřeba si nově dávat pozor? Více v našem reportu…

Státnímu fondu kinematografie se pro letošní rok podařilo získat celkem 370 miliónů korun, tedy o 20 miliónů více, než v loňském roce. Na projekty v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie bude uvolněno stejně, jako loni, 10 miliónů korun. A stejně, jako loni, mohou kinaři žádat o příspěvky nejen na první digitalizaci ve standardu DCI. Opět se podpora může přidělit i na další části modernizace, jako je například výměna sedaček, vybudování bezbariérového přístupu pro diváky se zhoršenou pohyblivostí a podpora nákupu zařízení pro sledování filmů pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením. Žádat o mohou i menší kina o podporu pořízení technologie E-cinema.

Samostatnou kapitolou jsou pak žádosti o podporu uprgade DCI technologie. Kino bude muset doložit svoji dosavadní činnost, dramaturgický profil a diváckou návštěvnost za poslední roky. Fond bude podporovat výměnu DCI technologie pouze u těch kin, kde je původní set již opravdu amortizovaný a hlavně řádně využívaný.

Ředitelka Státního fondu kinematografie, Helena Bezděk Fraňková, apeluje na všechny zájemce o podporu, aby pravidelně sledovali web Státního fondu v období, kdy je naplánováno vyhlášení výzvy v daném okruhu, do kterého se chce hlásit. Přesné termíny totiž nelze stanovit. Zpracování jednotlivých okruhů podpory přináší s sebou předem neplánované operace, které mají vliv na celkovou dobu zpracování a s tím i vytíženost zaměstnanců Fondu. Rovněž apeluje na podávání úplných žádostí včetně všech požadovaných příloh a dokumentů.

V minulosti zájemci o podporu občas příliš spoléhali na zaměstnance Fondu, že jim budou de facto poskytovat konzultační služby, jaké dokumenty mají k žádosti dodávat a s tím docházelo k neplánovaným zpožděním vyřizování jednoho okruhu a následně i dalších. Nyní nově budou všichni žadatelé dostávat za neúplně podanou žádost trestné body, které pak půjdou do finálního rozhodnutí o přidělení dotace. V praxi se vychází i z toho, že například provozovatel kina, který není schopen podle manuálu Státního fondu podat žádost se všemi požadovanými přílohami, nebude ani příliš schopen provozovat kino samotné. Takže kinaři, co se chystáte zažádat o podporu, připravte si základně svoji žádost již nyní, ať vše neshromažďujete v dubnu na poslední chvíli, kdy bude výzva v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie vyhlášena. Nebojte se požádat o pomoc zkušenějšího kinaře, který má za sebou úspěšnou žádost o podporu pro své kino. Je škoda výzvu nevyužít a zbytečně se nedostatky připravit o kladné body.

V minulosti byly dokonce zaznamenány případy pokusu o padělání data podání žádosti o podporu, když žadatel propásl termín uzávěrky. Takovým ředitelka Helena Bezděk Fraňková vzkazuje: "Falešná razítka České pošty z brambor poznáme!" Výrok je samozřejmě pronesen s nadsázkou, zejména v době, kdy místo brambor je praktičtější počítačový grafický editor. Ale i tento podvod se dá odhalit.

Samozřejmě, že Státní fond kinematografie není jen o podpoře technického rozvoje kin. Během roku proběhne ještě dalších sedm výzev pokrývajících celý řetězec výroby českých filmů nebo podporu festivalů. Samostatnou kapitolou jsou pak filmové pobídky.

Více informací a do budoucna i videozáznam z celého dnešního setkání naleznete na webu Státního fondu kinematografie.

autor: Ondřej Beck