Do roku 2021 musí všechna kina přejít na laser

Nečekaný příkaz pro všechny provozovatele kin vydala dnešní den Evropská komise, přesněji eurokomisař pro klimatické změny a energii, Miguel Arias Cañete. Jeho úřad se začal zabývat vysokou spotřebou klasických projekčních lamp v kinech po celé EU a výsledkem je nařízení povinného přechodu na levnější laserový zdroj projekčního světla do roku 2021 pro všechna kina v rámci sedmadvacítky (Británie už se nepočítá)…

autor: Ondřej Beck

Tým eurokomisaře pro klimatické změny a energii zpracoval výstup z pravidelných evropských konferencí DigitalK, podle kterých je v Evropě zhruba 40 tisíc zdigitalizovaných kinosálů, z nichž naprostá většina promítá za pomocí klasických lamp. Nová laserová technologie využívající modrý laser s fosforovým filtrem nebo RGB set minimálně tří barevných laserů přitom přináší zhruba šedesátiprocentní úsporu elektrické energie. Budeme-li počítat průměrnou spotřebu klasické projekční lampy na jeden sál 3,5 kW, dostáváme se na celoevropskou spotřebu 140 MW. To je spotřeba na kterou by byl potřeba téměř jeden blok hnědouhelné elektrárny v Dětmarovicích. A to je z dnešního moderního ekologického pohledu Evropské komise nemyslitelné. Ušetřená energie 84 MW by dokázala napájet pět velkých škol a dvě krajské nemocnice.

Komise se inspirovala Hollywoodem z roku 2009, který po nástupu krize vyhlásil čtyřleté období na přechod z filmové 35 mm distribuce na čistě digitální DCP. A vznikl tehdy model financování rychlého přechodu u velkých řetězců multiplexů Virtual Print Fee, VPF, z ušetřených peněz za nevyrobené filmové kopie. Evropská komise pověřila eurokomisaře pro vzdělání a kulturu, Tibora Navracsicse, aby vypracoval podobný model financování přechodu z projekčních lamp na laserové zdroje projekčního světla z ušetřených nákladů na nákup elektrické energie. Model financování by tentokrát měl mít zkratku VCE z francouzského Virtuel compteur d'électricité (překlad: virtuální elektroměr). Angličtina se po Brexitu přestala v EU pro zkratky používat.

Všechna kina tak budou mít od dnešního dne čtyři roky na přechod z klasických lamp na laserový zdroj projekčního světla. Ty provozovatele kin, kteří po 1. dubnu 2021 budou ve svých projektorech nadále svítit klasickou lampou, čekají drsné sankce. Evropská komise navrhuje vysoký sankční poplatek za každé představení po tomto datu….