O žralokovi, který zachránil premiéru

O formě online distribuce DCP kopií se v odborné veřejnosti hovoří prakticky od počátku digitalizace ve standardu DCI. Bohužel doposavad byla hlavní brzdou poměrně nízká rychlost internetových linek na území ČR. V uplynulých dnech ale došlo k události při které se jeden s připravovaných modelů online distribuce dosti zviditelnil. Co se vlastně stalo? Čtěte v našem článku…

K čemu došlo. Začátkem minulého týdne, tedy 12. března, vznikla u distributora filmu Tomb Raider, Forum Film Slovakia, velmi nepříjemná událost. V jejich laboratořích došlo k zásadním technickým problémům, kdy se nepodařilo zajistit včasné dodání klasických distribuční USB a CRU disků s filmovou kopií DCP filmu Tomb Raider. Slovenské laboratoře této společnosti připravují digitální distribuci i pro svoji českou filiálku. Původně distributor požádal provozovatele malých kin, aby film ve svých programech úplně zrušili, neboť nebude mít možnost, jak jim DCP kopii včas dodat. Někteří kinaři si operativně dokázali opatřit DCP kopie z nejbližších multiplexů, které disky s filmem obdržely. Vedení  Asociace provozovatelů kin zkusilo oslovit distributora, Forum Film Slovakia, zda by neposkytl DCP filmu Tomb Radier společnosti Filmprint Digital, která týden před tím na valné hromadě APK prezentovala svůj nový systém online distribuce DCP kopií filmů s názvem Sharc. V úterý večer se Filmprint Digital domluvil s Forum Film Slovakia a DCP Tomb Raider se ocitl na jejich systému Sharc a každý zaregistrovaný kinař si jej mohl stáhnout. Diváci se tak dočkali svého filmu i na malých kinech, která tuto možnost využila.Webové stránky sharc.cz po zalogování na výběrové stránce pro trailery. Zdroj: sharc.cz

Systém Sharc pochází od německé společnosti CinePostproduction. Ta jej vyvinula na bázi systému Aspera společnosti IBM, která využívá speciální protokol přenosu pro velký objem dat, FASP. FASP využívá všechna pásma v rámci internetových linek a zároveň řeší drobné výpadky spojení systematickou kontrolou přenosu dat tak, aby soubory o velikostech desítek až stovek Gigabytů byly přeneseny nepoškozené bez chyby. Ve výsledku tak dosahuje rychlejšího přenosu, než například klasický FTP protokol, který pro určitý přenos využívá pouze jeden port v rámci připojení.

Samotný systém Sharc pak zajišťuje organizování rozesílání jednotlivých DCP kopií do jednotlivých registrovaných kin. Provozovatel kina obdrží po registraci svůj login a heslo (které si později může změnit) a z webových stránek si stáhne jednoho ze čtyřech klientů Sharc pro download, 32-bitový pro MS Windows, 32-bit nebo 64-bit pro nejznámější debianskou instalaci Linuxu - Ubuntu, jež by měly chodit i v podobné debianské instalaci Linux Mint. A čtvrtý je klient pro Mac iOs. S instalací uživatel obdrží i instalační klíč, kterým aplikaci po nainstalování aktivuje. Majitelé NAS serverů od firmy Synology mají k dispozici svého klienta, díky kterému, pokud mají úložiště připojené k internetu, mohou stahovat přímo na něj. Podpory pro další výrobce úložišť jsou ve fázi příprav.Důležité nastavení klienta Sharc Download. Zde můžeme definovat omezení rychlosti, interval pro stahování, či kombinaci obojího, aby nám Aspera zcela během downloadu nezahltila linku do kina. Zdroj: sharc.cz

Klienta je nutné během instalace nebo po ní ještě nastavit. Tuto fázi je zrádné jen odklikat. Česká verze Sharc nabízí kromě možnosti stahování celých DCP také i stahování trailerů k filmovým novinkám v DCP. V nastavení klienta si definujte složky, kam budou stahovány DCP trailerů a kam DCP celých filmů. Výše píši, že protokol FASP od Aspery využívá všechna pásma v internetovém připojení. Dáte-li neomezené stahování, je reálně, že než se vám filmy stáhnou, bude vám stát celé internetové připojení pro vaše kino. Proto je nutné nastavit určitá omezení. Buď časová nebo v maximální rychlosti downloadu, případně kombinaci obojího.

Klient je díky instalačnímu klíči vázán na daný login, takže se celý systém ovládá tak, že uživatel přistupuje na web shark.cz, kde se po zalogování dostává do knihovny trailerů. Pokud má uživatel k dispozici více klientů, musí v nabídce Sharc Download nastavovat, pro kterého klienta bude objednávat download. Například, klienta ve stolním počítači bude využívat na stahování trailerů, klienta na NAS Synology pro stahování celých filmů. U každého tarileru vidí nabídku všech verzí, jež jsou k dispozici. Po zakliknutí piktogramu pro download je již zahájeno stahování. Webové stránky jsou optimalizované i pro smartphony, takže si stažení trailerů i celých filmů můžeme pohodlně objednat i kdekoliv na cestách.Nabídka pro stažení traileru. Ukázka traileru k připravovanému spin-of Star Wars, Solo. V pravé tabulce si vybíráme, jakou verzi traileru chceme stáhnout, dabovanou 2D, originál s titulky 2D nebo 3D dabovanou. Zdroj: sharc.cz

Z výše popsaného vypadá vše jednoduše. Avšak jedná se o systém vybudovaný pro řádově stovky uživatelů. Tudíž software není tak odladěný, jako jiný masově využívaný, jehož betaverze testují tisícovky uživatelů. Při instalaci tak mohou vznikat různé problémy. Při testech v naší redakci se Sharc Download Client odmítal spustit na notebooku Lenovo G500 s Windows 10. Problém patrně měl s některými ovladači přímo od Lenova. Na neznačkovém PC s Windows 10 se pro změnu bez problémů nainstaloval a začal okamžitě fungovat. Software docela striktně vyžaduje instalaci všech i těch nejaktuálnějších aktualizací a oprav systémů. Jinak aplikace přestává spolehlivě fungovat. Platí to jak pro Windows, tak Linux i Mac.

Další důležitou podmínkou, na kterou nesmíme zapomínat, je rychlost internetového připojení. Německý dodavatel říká, že minimum je download 20 Mbps. Podle údajů provozovatele, Filmprint Digital, české kino s nejpomalejším připojením, které stáhlo dva filmy, používá linku s downloadem 9 Mbps, avšak stažení mu trvalo 30 u prvního a 36 hodin u druhého filmu. To lze u asi max. jednoho až dvou stažení filmu do týdne vydržet, ale pro masivnější distribuci je to nereálné. Pro představu, u DCP filmu Pračlověk, které mělo velikost 140,47 GB stahovalo kino s průměrnou rychlostí připojení pro download 87,27 Mbps tento titul 3h 57m, s 27,5 Mbps 12h a 15m a s 14,4 Mbps downloadem bez dvanácti minut 24 hodin.

Pro zajímavost, z 56 zaregistrovaných českých kin činí průměrná rychlost jejich stahování i se zohledněním omezení stahování 35,8 Mbps. Při využití maximálních rychlostí se český průměr dostává na 44,9 Mbps. Je to dané hlavně díky optickým linkám, která mají některá města pro svoje instituce a svoje městská kina mají na ně taky napojená.

Další neméně důležitou otázkou je cena. Pro provozovatele kin je stahování trailerů i celých filmů ze Sharc zdarma. Veškeré náklady jdou za distributorem. Provozovatel kina by si měl opatřit kvalitní a rychlé připojení k internetu. Download 50 Mbps je zcela dostačující, abychom během dvou - tří nocí stáhli DCP ke všem aktuálním premiérovým titulům.

Aby se ale předešlo technickým nepříjemnostem, jako u distribuce filmu Tomb Raider, bylo by dobré, kdyby distributoři nerealizovali rozesílání DCP kopií jenom pár dnů před oficiální premiérou, ale minimálně o týden dřív, možná ještě více. Vznikl by dostatečný časový interval na řešení případných potíží. A obavy ze zneužití DCP kopií jsou liché, jelikož klíče KDM by samozřejmě platily až od data premiéry, případně dojednaných předpremiér či zkušebních projekcí. A toto by mělo platit jak pro klasické zasílání DCP na pevných discích poštou, či online stahováním, neboť na každé trase mohou statisticky vzniknout problémy.

Preferování multiplexů před malými kiny v při výpadku distribuce, jak tomu částečně došlo u titulu Tomb Raider, by také mohlo ze strany malých kin vyvolat hromadnou žalobu s požadavkem na předběžné soudní opatření v podobě celostátního odkladu premiéry pro nerovnou soutěž a nesplnění podmínek distribuce. A náklady na odškodnění i velkých řetězců multiplexů by pak šly za dotčeným distributorem.

Děkuji Jakubovi Sitárovi a Petrovi Vaňatkovi z Filmprint Digital za pomoc při psaní článku.

autor: Ondřej Beck

Relevantní odkaz:
Webová stránka sharc.cz