Jak vybrat 3D systém pro digitální kino?

Chtěl bych se tímto článkem subjektivně podívat na vyber 3D systému do digitálního kina. Nebudeme zde zdlouhavě řešit přesné principy daných technologií, ale čistě praktické informace, požadavky, výhody a nevýhody. Předem bych rád upozornil, že jde o můj osobní názor na dané systémy, jak jsem je měl možnost vidět, nebo s nimi nějakou dobu pracovat. Víceméně neexistuje žádný srovnávací text, nebo materiál, který by exaktně řešil výhody a nevýhody daných  systému. Jedním z mála podkladů, který se snaží systémy porovnat, je na konci článku zveřejněná srovnávací tabulka, která je volně dostupná na internetu. Protože jsem s ní v některých bodech nesouhlasil, drobně jsem ji upravil a vyzval dodavatelé technologií, aby v případě dalších nepřesností upravovali oni :-).

Už zde také nebudeme řešit, zda je 3D pouze sezónní výstřelek, nebo nový filmový standard, a už vůbec ne, zda se nám jako kinařum 3D filmy líbí :-).

 

1/ je nějaký z dostupných 3D systémů nevhodný?

Zde bych chtěl rovnou napsat, že pokud bude jakýkoliv z komerčně dostupných 3D systémů pro digitální kina dobře nainstalován a dobře nastaven, bude plnit svůj účel a nebude s ním po technické stránce žádný problém. Všechny systémy mají ve výsledku dost podobné podání 3D obrazu. 

 

2/ jaké máme tedy základní možnosti výběru 3D systému

V tuto chvíli jsou komerčně nabízeny systémy na třech základních principech. Polarizace, barevný posun, aktivní brýle. Popis těchto principů je v minulém článku. Polarizací využívají systémy RealD, Masterimage, Sony, a systém, kdy jsou použity dva projektory. Barevný posun používá systém firmy Dolby. Aktivní brýle jsou použity u systému Xpand. Všechny 3D systémy lze použít na všechny druhy DCI standardizovaných serverů a projektorů. Pouze projektor a server Sony zatím podporuje pouze systém RealD.

Pokud tedy zakoupíte v první fázi pouze projektor a server (DCI standardu) není problém kdykoliv později dokoupit jakýkoliv z 3D systémů

 

A/ RealD

Tento systém je v současnosti nejrozšířenějším systémem na světě,  především v USA. Jde o jednoprojektorovou variantu, kdy je před objektiv projektoru umístěno zařízení, tzv, Z-screen, které výstupní obraz elektronicky "rozděluje" pro pravé a levé oko a pomocí polarizačních (pasivních) brýlí je do každého oka vpuštěn jen adekvátní obraz. Systém vyžaduje plátno, které odráží polarizované světlo, tedy buď stříbrné plátno, nebo bílé plátno s metalickým nátěrem. Ačkoliv je teoreticky promítání standardního 2D filmu na takováto plátna technicky problematický (hotspoty, velmi ostrý úhel odrazu a směrovost plátna), praktické zkušenosti zatím říkají něco jiného. Oficiálně se k tomuto vyjádřilo Palace Cinemas, které instaluje systém vyžadující stříbrné plátno do svých kin a prý nemají s projekcemi 2D žádný problém již v nainstalovaném sále mimo ČR a nepředpokládají tedy problémy ani zde. Naše informace jsou takové, že na stříbrné plátno lze promítat 2D film z digitálního projektoru, neboť se dá elektronicky upravit barevný prostor. U 35mm není toto možné a tudíž i po snížení výkonu lampy, aby se odstranili hotspoty, stále vzniká problém s barevným posunem. Protože instalace v Palace Cinemas již finišují, budeme mít ve velmi krátké době možnost zjistit, jak to opravdu je.

Systém využívá brýle pro jednorázové použití, které se po projekci vyhazují. Jsou však již varianty brýlí, které jsou na více použití, obsahují čip (RFID) proti krádeži, a které se po každé projekcí myjí a dezinfikují. Standardně je systém dodáván s jednorázovými brýlemi a to hlavně z důvodu použití v multiplexech, kde je vydávání, vybírání a mytí brýlí operace finančně a logisticky nákladná a multiplexů se nevyplatí. Cena brýlí je méně než 1USD. Ve světě se na nákupu brýlí podílí i distributor. Instalace znamená pouze umístěni Z-screenu na speciální držák před objektiv projektoru.

Tento systém je velmi vhodný pro multiplexy a více sálová kina. Odpadá nutnost vybírání a mytí brýlí. Také multiplexy budou schopné se s distributory spíše domluvit na spolufinancováním nákupu brýlí. Brýle jsou klasické plastové se sklápěcími nožkami, skla jsou dostatečně veliká pro nerušený pohled. Kvůli průchodu světelného toku Z-screenem a následně brýlemi zde dochází ke ztrátě světelného výkonu (ne tolik jako u Dolby sytému), ale použití vysoce výkonného stříbrného plátna (gain 2,4 a více) toto kompenzuje. U systému RealD je kino nuceno platit licenční poplatek firmě RealD. RealD je také systém, který se společnost Sony rozhodla použít pro svůj 4K projektor. 

 

B/ Masterimage

Tento systém pracuje na stejném principu jako RealD pouze rozděleni obrazu pro jednotlivé oči je řešeno mechanicky. Před objektiv je umístěno zařízeni s rotujícím kolem s otvory, které opět rozdělí obraz separátně pro jednotlivé oko. Dále je použiti analogické s RealD. Tento systém je instalován v Palace Cinemas.  Zatím mi není známo, že by se za tento systém platily licenční poplatky a pravděpodobně z tohoto důvodu byl do PC vybrán. Neměl jsem možnost vidět tento systém v akci, ale po instalaci v Palace Cinemas o něm určitě napíšeme více.

Instalace opět znamená pouze umístění zařízení (stojan na kolečkách) před objektiv projektoru.

 

C/ Sony

Sony, jako jediná společnost s projektorem o rozlišení 4K se zatím rozhodla jít cestou spolupráce s RealD a tudíž jediný systém, který je v tuto chvíli dostupný je systém RealD. Dle interních sděleni Sony se však pracuje i na možnosti  alternativního 3D systému.

Sytém nevyžaduje Z-screen, neboť Sony vyvinula speciální objektiv, který rozdělí obraz na dvě složky, které jsou promítány zároveň. Opět pomocí polarizačních brýlí jsou tyto složky filtrovány pro každé oko. Promítáním obou obrazů zároveň dochází ke snížení rozlišení na 2K, ale tím že světelný tok prochází pouze brýlemi, je zde velmi malá světelná ztráta a princip víceméně kopíruje systém, kdy jsou použity dva projektory a který je z hlediska kvality obrazu jedním z nejlepších.

Instalace spočívá pouze v záměně stávajícího objektivu za objektiv pro 3D.

Systém jsem opět neměl možnost vidět "naživo" neboť 3D nástavec bude dostupný až koncem měsíce března 2009. Pokud však bude vše jak Sony avizuje, bude toto řešení jedno z "nejčistších" na trhu. Vše ostatní se bude odvíjet od RealD systému pravděpodobně i včetně licenčních poplatků. Již jsem požádal o oficiální ceníky firmu RealD, takže co nejdříve přineseme další informace. 

 

D/ Systém dvou projektorů (3D udělej si sám)

Toto je jedno z "nejčistších" 3D řešení. Pomocí dvou stejných DLP projektorů a polarizačních filtrů na objektivech je na stříbrné plátno promítán rozdělený obraz, který je opět brýlemi s polarizačními filtry rozfiltrován pro každé oko zvlášť. 3D udělej si sám se tomuto systému říká proto, že ho oficiálně nenabízí žádná společnost, ale možnost instalace má každý sám, a technologicky to vyžaduje pouze polarizační filtry, dobré sesazení projektorů a stříbrné plátno. Jasnou nevýhodou tohoto systému je nutnost zakoupení dvou projektorů a všechny náklady s tímto spojené. Dále také nutnost stříbrného plátna. Velkou výhodou je z důvodu zdvojení výkonu možnost projekcí na výrazně větší plátna než dovolují současné systémy.  Touto cestou se vydala ve spolupráci s firmou Christie i společnost IMAX, která takto nabízí svůj systém s označením IMAX DIGITAL. V USA a západní Evropě s ním momentálně nahrazuje stávající "lehké" instalace IMAX MPX, což byl program pro velké řetězce multiplexů k získání formátu IMAX za jednu třetinu jeho obvyklé pořizovací ceny. V Německu a Rakousku můžeme navštívit kina s označením Cinemagnum, která využívají tento systém shodný s IMAX DIGITAL a rovněž zde uvádí i filmy původně natáčené pro kina IMAX.

 

E/ Dolby

Systém založen na barevném posunu obrazu bude u nás pravděpodobně nejpoužívanější. Nevyžaduje stříbrné plátno, brýle jsou sice dražší než u RealD systému (levnější než brýle Xpand), ale jsou na více použití. V případě poškrábání skel je možná výměna pouze skla, bez nutnosti dokoupení celých brýlí. Instalace zabere něco přes 4 hodiny a spočívá v umístěni barevného kruhového rotačního filtru do vlastního projektoru. Ten barevně rozdělí obraz a v brýlích s červeným a modrým filtrem pak dochází k filtrovaní obrazu pro každé oko zvlášť. Tím že světlo prochází jak tímto filtrem tak filtry brýlí dochází k výrazné světelné ztratě, proto je velmi důležité správně nadimenzovat výkon projektoru a je vetšinou nutná výměna plátna na plátno s vyšším ziskem (gain 1,5 a vyšší). Špatná instalace má za následek velmi tmavý obraz, který dojem ze 3D hodně snižuje. Bohužel jsem mě možnost vidět nejvíce instalací tohoto systému a žádný nebyl korektně nainstalován. A nešlo pouze o instalace a předváděcí projekce v ČR, ale i v UK, kde se dušovali, že vše je kvůli zpožděné dodávce nových pláten. Pokud je však systém dobře projektován, nainstalován a nastaven, není s ním žádný problém. (Ondřej Beck byl maximálně spokojen na projekci v kině Ládví).

Brýle jsou plastové bez sklápěcích nožiček. Skla jsou menší než u RealD brýlí, ale nezaznamenal jsem z důvodu velikosti žádný problém. V UK si provozovatelé posteskli, že malým dětem často brýle úplně nesedí. Dále ex post dodávaný RFID čip proti krádeži jde relativně lehce odstranit a plně digitální multiplex VUE ve městě Hull (UK, 10 plně digitálních sálů), který jsem měl možnost minulý měsíc navštívit, oznámil že za půl roku provozu přišel o cca 200 brýlí. Toto se dá samozřejmě řešit různými zálohami, ale v multiplexech toto asi nebude použitelné. Uvidíme jak se s tímto popasuje řetězec Cinema City, který v ČR tento systém používá.

 

F/ Xpand (Nuvision)

Systém Xpand využívá aktivních brýlí, kdy je místo skel použito LCD displaye, které střídavě zamezují vstup světla do jednoho a druhého oka v rychlém sledu synchronně s obrazem. Tím je zajištěno že do každého oka je vždy vpuštěn pouze správně posunutý obraz a tím vytvořen 3D efekt. Instalace je velmi jednoduchá a spočívá pouze v umístěni infračerveného zářiče do sálu (počet zářičů je určen členitosti a velikostí sálu) a synchronizaci jednotky k vlastnímu kino serveru. Doba instalace je cca v minutách. Brýle mají vlastní baterii a infračervený přijímač. Systém má menší světelnou ztrátu než Dolby a RealD se Z-screenem.

Brýle jsou plastové, nová verze již umožňuje výměnu baterií. Obsahují opět systém proti krádeži. Na trhu již fungují firmy, které řeší vlastní design brýlí a diváci si tak mohou nosit své brýle, dle jejich vkusu. Při poškrábání LCD displaye brýlí je nutné vyměnit celé brýle. Starší typ brýlí mě velmi nešikovně řešenou aktivaci brýlí a byl problém brýle "zapnout" současná verze má již zapínání řešeno samočinně. Také cena brýlí je v současné době nejvyšší ze všech systémů a pohybuje se na dvojnásobku ceny Dolby brýlí.

 

3/ ekonomicko-technické aspekty jednotlivých systémů

Cenově se systémy od sebe moc neliší. Poslední rozpočty na Dolby a Xpand byly takřka stejné. Počítejte však s tím, že pro 3D systémy bude pro optimální instalaci potřebovat výměnu plátna za plátno s výším ziskem. Pro systém RealD za plátno stříbrné. U Dolby a Xpandu musíte započítat do nákladů hlavně provozní náklady na výdej, výběr a mytí brýlí. Brýle se myjí ve speciální myčce, ale někdo je do myčky musí dát a z myčky vyndat. Dále musíte vyřešit skladovací prostory, pokud budete mít více sad brýlí. Pokud máte do sálu více vchodů musíte mít více bezpečnostních rámů proti krádežím brýlí. Pokud již dopředu víte že zabezpečeni brýlí bude problém, je třeba volit levnější variantu brýlí. Pokud máte již systém např pro výdej sluchátek na simultánní tlumočeni, není důvod proč se nepustit do dražší varianty. Pokud potřebujete co nejrychlejší provoz, s co nejmenšími pauzami mezi 3D filmy volte systém s jednorázovými brýlemi. Můžete potřebovat hrát 3D pokaždé na jiném sále, pak je třeba zvolit systém s co nejsnadnější instalací. Počítejte s tím, že pro většinu 3D systémů musíte mít výrazně silnější projektor (výkon lampy) než pro 2D projekce. Pokud nepořídíte plátno s lepší odrazivostí, budete muset přidávat výkonu na lampě a tím budete zkracovat její životnost a to třeba pro řetězce s více kiny již může být nezanedbatelná položka v rozpočtu. Ve 3D se produkuje relativně velké množství vzdělávacích filmů většinou dokumentů. Už dopředu při ekonomických úvahách počítejte s tím, že školy mohou být opět vaším velkým klientem. Do současné doby mohly navštěvovat pouze IMAX v Praze. Teď budou chodit k vám. 

Digitální 3D kopie je tzv interoperativní, lze ji tak bez problému přehrát na všech výše uvedených 3D systémech. Nevyrábí se různé kopie pro různé systémy, ale je pouze jedna varianta digitální 3D kopie. V DCI specifikaci platné v současné době není zatím 3D specifikováno, ale dodavatelé DCI projektorů a serverů garantují, že jimi používaný 3D systém je producenty podporován.

Státní fond pro rozvoj české kinematografie nebude s největší pravděpodobností 3D systémy finančně podporovat na rozdíl od klasické digitální 2D projekce.

 

4/ dodavatelé

Pokud vybíráte 3D systém pro digitální kino rozhodně si nechte vypracovat nabídky od všech dostupných dodavatelů. Chtějte vědět detailní ceny všech komponent, nikdy ne pouze celkovou sumu. Chtějte vědět ceny servisu, náhradních dílů ceny brýlí. Termíny dodání náhradních dílů, termíny záručních a pozáručních oprav. Pokud budete podepisovat servisní smlouvu, chtějte v ní mít přesné garance do kdy je dodavatel schopen dané závady odstranit. Není nic horšího, když před důležitým titulem budete měsíc čekat na komponentu, která nebyla skladem a objednává se mimo ČR. Opět jako vždy připomínám chtějte všechny podklady, návrhy a dohody písemně nebo e-mailem. Pokud si nejste něčím jisti, měl by vám být schopen podat informace distributor, zastupující hollywoodská studia tedy: Bontonfilm, Warner Bros, Falcon, Intersonic. Můžete opět použít fórum www.digitalnikino.cz, kde je možné se ptát na jakékoliv otázky ohledně digitalizace a zajistíme, že na ně odpoví relevantní osoba.

 

5/ co říci závěrem

Velice strmý nástup 3D digitálních filmů je zrovna ve fázi vzestupu, ale tento vzestup se musí někde zastavit a po té musí logicky dojít k fázi sestupu. Prognóza jak toto bude vypadat mluví maximálně o 3-4 letech exkluzivity oproti domácímu kinu. Pak dojde k masivnějšímu rozšířeni této technologie do domácností a nastane fáze sestupu. Osobně předpokládám, že sestup nepůjde směrem k zániku 3D filmů ale rozhodně bude filmů méně a možná budou ve 3D jiné žánry, než jaké by klasická kina chtěla pravidelně hrát (přenosy sportovních událostí, koncerty a pod). Takže pokud chcete 3D filmy hrát a nabídnout svým divákům i tento druh zábavy, doporučil bych s instalací neotálet a technologii pořídit co nejdříve, aby byla schopna na sebe vydělat. V nejbližší době přineseme průběžné výsledky prvních digitálních 3D kin v ČR, kdy sami uvidíte, jak se menším kinům daří. Pro kina, která nechtějí 3D systém instalovat, bych doporučil se začít zajímat o digitální projekce ve 2D, neboť doba, kdy se dostupnost 35mm kopií výrazně zhorší není zase tak daleko. Digitální projekce sama o sobě nabízí velké možnosti rozšířeni vaší dramaturgie, včetně větší dostupnosti komerčních titulů takže i zde je opravdu ten správný čas se o přechod na digitální systémy začít zajímat.

 

Pozn. snažil jsem se tento článek psát co možná nejsrozumitelněji, bez větších detailů o daných technologií, neboť dostávám z kin dotazy na úplně základní věci a tímto jsem chtěl všem těmto tazatelů vyhovět. Pokud máte jakékoliv dotazy napište je prosím do komentářů pod článkem. Opět bych poděkoval Ondřeji Beckovi za doplnění infa o digitálním IMAXU.

 

Pozn 2. srovnávací tabulka je v angličtině ale myslím, že je i tak dostatečně srozumitelná. Upravoval jsem pouze subjektivní kvalitu obrazu, kdy jsem k Dolby systému uvedl do závorky stejné hodnocení jako xpand a RealD. Pokud totiž je systém dobře nastaven, je výsledný 3D efekt velmi podobný. I tak ještě obsahuje drobné nepřesnosti, ke kterým se doufám vyjádří čeští dodavatelé jednotlivých technologií.

 

 

 

PřílohaVelikost
3D_Systems_Comparison_Chart_corrected.pdf274.28 KB

Ghostbusting 3D digitální kopie.

Jen menší oprava k uvedené tabulce, dle našich informací potřebuje 3D digitální kopii s tzv. ghostbustingem, tedy úpravou proti "duchovosti - zdvojení obrazu" pouze technologi RealD. Jak Dolby, Xpand a i MasterImage, tedy technologie používané v ČR, nepotřebují kopie s ghostbustingem.

baterky

a je nějaká signalizace stavu baterek v brýlích? To se pak může stát, že bude u kasy zástup nešťastnejch lidí, kteří nefunkčnost baterky zjistí až během promítání.

Nemo

P.S. Oficiální vjádření Palace Cinemas k promítání 2D na stříbrném plátně má asi stejnou hodnotu, jako kvalita projekce obyčejné 35mm kopie v jejich kinech. :-)

výkon projektoru

Dobrý den,
zajímalo by mě, zda je možné u projektorů seřizovat výkon lampy. V případě, že uvažujeme o digitalizaci kina vč. 3D projekce, bude nutné naddimenzovat výkon projektoru, je pak možné při 2D projekci snížit výkon projektoru, příp. které projektory toto umožňují.

Děkuji

Výkon lampy

Umí to všchny digitální projektory. Pro každý formát, nebo vstupní signál si můžete nastavit v procentech výkon lampy a uložit ho do paměti projektoru tzv. "preset". Pak už pouze jedním zmáčknutím vyberete daný preset a hrajete. 

Standardně vám instalační firma připraví všechny důležité presety např FLAT, SCOPE, DVD vstup, PC vstup, 3D. Pro každý z nich máte jiné nastavení výkonu lampy.