VPF

Virtual Print Fee (virtuální poplatek za kopii), systém používaný převážně v USA, dnes již vstupuje také do Evropy. Způsob kompenzace nákladů provozovatele kina na digitální technologii a výdajů ušetřených distributorem díky absenci filmových kopií. Producent (filmové studio) platí vždy když kino hraje digitální kopii třetí osobě investorovi (integrátorovi) tzv. VPF, kterému se tím částečně splácejí náklady na technické vybavení kina. Kino hradí menší část. Poměr bývá okolo 75:25. Po splacení celé investice zůstává tato v majetku kina.

Tento model je použitelný u velkých "kinových řetězců" nebo silných kin, kde je předpoklad splacení investice do 7 let. Na menších fimových trzích a u menších kin je tento model nerentabilní, tudíž nedostupný.

 

http://www.artsalliancemedia.com/vpf/

Větší článek o VPF ZDE:

http://www.digitalnikino.cz/node/491