Fungování kin v malých městech, způsoby sestavování jejich programu a úspěšnost jejich provozu