Jak je to dnes s financováním VPF

Od jednoho z vás, našich čtenářů, přišel zajímavý podnět. Jak je to v dnešní době s možností financování vybavení kin pomocí VPF. Zdali by v dnešní době pomohly financovat i upgrade dosluhující projekční techniky standardu DCI. Jaká je tedy skutečnost...

Nejdříve trocha stručné historie. Na našem e-zinu naleznete stručné vysvětlení v našem slovníku pojmů a detailní článek z roku 2010, ve kterém byl podrobně popsán celý mechanismus.

VPF, Virtual Print Fee nebo asi nejvýstižněji přeloženo do češtiny jako Virtuální filmová kopie. Klasické filmové kopie na 35 mm filmových pásech byly zhruba asi osmkrát dražší, než digitální kopie DCP. Velcí hollywoodští distributoři se tedy dohodli, že ušetřené peníze za filmové kopie budou platit kinům jako příspěvek na digitalizaci jejich sálů. Model platil pouze pro velké řetězce multiplexů s minimálním počtem kolem dvou stovek sálů, aby se celá operace vyplatila. V Česku tak na ni dosáhli jen nadnárodní provozovatelé multiplexů, kteří si mohli připočítat i své sály v zahraničí a digitalizovat tak pomocí VPF v rámci celé Evropy.

Jak nám sdělil ing. Miloš Tourek z integrátorské společnosti Cinema next  - dCinex Česká republika, model financování VPF šel v České republice u velkých provozovatelů použít do roku 2011 a financováno z něj bylo pouze základní vybavení, tedy DCI projektor s objektivem a projekční lampou, kinoserverem, TMS řídícím systémem pro automatické odbavování představení v multikinech, piedestalem pro projektor včetně kabeláže a prvním nastavením po instalaci. Provozovatel multiplexů si již pak plně musel zainvestovat z vlastních zdrojů obrazové 3D, plátno či kompletní zvukový řetězec.

V současné době se na území celé Evropské unie model financování VPF digitalizace standardem DCI již pět let nepoužívá a ani do budoucna se spolu s velkými hollywoodskými distributory pro Evropu neplánuje. Provozovatelé velkých řetězců multiplexů tak musí na nové vybavení ať do nově budovaných multikin, či dovybavování stávajících sálů, hledat finanční prostředky z jiných zdrojů.

autor: Ondřej Beck